Աննա Փոլադյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ
1994 - 1996 թթ. Հետազոտող, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
2000 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1996 թթ. Ավագ լաբորանտ, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1996 - 1998 թթ.Կրտսեր գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
1998թ-ից առ այսօր ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2003/10 - 2003/12 թթ. Գիտաշխատող, Մոլեկուլային կենսաբանության և մոլկուլային ֆիզիոլագիայի բաժին, Վիրջինիայի համալսարան, ԱՄՆ
2006 - 2010 թթ. Ասիստենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին
2010 -թ ից առ այսօր Դոցենտ, ԵՊՀ կենս. ֆակուլտետի կենսաֆիզիկայի բաժին

Կարդացվող դասընթացներ
Միկրոօրգանիզմների կենսաֆիզիկա, Իոնային տեղափոխություն, Կենսաէլեկտրագենեզ, Կենսաէներգետիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Բջջաղանթների կենսաֆիզիկա և կենսաէներգետիկա, կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, մոլեկուլային կենսաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2006 թթ. 05-NS-microbio-8929 (ANSEF) ԳԿՀԱՀ դրամաշնորհ
2002 - 2004 թթ. AB1-2307YE-02 (CRDF) դրամաշնորհ
2011 թ. Ճամփորդական դրամաշնորհ Ամերիկյան Կենսաֆիզիկական ընկերության կողմից` ԱՄՆ-ում կայացած 55-րդ Կենսաֆիզիկական կոնֆերանսին մասնակցելու համար

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաֆիզիկայի համահայկական ասոցիացիայի անդամ (IUPAB)
Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի անդամ «FEMS»
Ամերիկյան կենսաֆիզիկական ընկերության անդամ, 2011 թ.

apoladyan@ysu.am
Աննա Փոլադյան