Անուշ Աղաջանյան
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք

Գիտական աստիճան
2001 թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցությունը արգինինի և պրոլինի փոխանակության և Candida guilliermondii НП-4 խմորասնկերի կենսազանգվածի կուտակման վրա»

Աշխատանքային փորձ
1994-2000 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, 92-1138 գիտ.թեմայի ավագ լաբորանտ
2000-2002 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, 96-853 գիտ.թեմայի կրտսեր գիտաշխատող
2000-2013 ԵՊՀ, կենսաբանության ֆակուլտետ, գիտ. լաբորատորիայի գիտաշխատող
2005-2013 կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիստենտ, գիտ. լաբորատորիայում համատեղության կարգով
2013-2021 կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հիմնական ասիստենտ
2021-ից կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բույսերի կենսաքիմիա, Կենսաքիմիայի հիմունքներ, Էնզիմոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Բույսերի կենսաքիմիա, Բուսական լուծամզվածքներից նանոմասնիկների սինթեզ որպես հակամանրէային այլընտրանքային միջոցներ, Ածխաջրային և լիպիդային փոխանակության խանգարումներ

Պարգևներ
Պատվոգիր՝ բարեխիղճ ու արդյունավետ աշխատանքի համար և ԵՊՀ հիմնադրամ 100-ամյակի կապակցությամբ (02/10/2019)
Անուշ Աղաջանյան