Անուշ Ստամբոլցյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1962 թ. ԵՊՀ, Հայկական բանասիրական ֆակուլտետի արևելյան բաժին
1964 - 1967 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1982 թ.Պատմական գիտությունների թեկնածու– “Իրանի ազգային բուրժուազիայի կառավարության ներքին քաղաքականությունը 1951 - 1953 թթ.”, ՀԽՍՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն
ՀՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
ՀՀ ԳԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
ԵՊՀ, դասախոս
2004 թ. ԵՊՀ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Իրանի նոր և նորագույն պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտաքին քաղաքականություն, միջազգային հարաբերություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն:

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, ԻԻՀ
Անուշ Ստամբոլցյան