Արամ Առաքելյան
Կրթությունը
1986 - 1987 թթ. Տագանրոգի համալսրան, Գիտությունների դոկտոր
1968 - 1971 թթ. Լենինգրադի պետական համալսրան, Հիտությունների թեկնածու,
1963 - 1968 թթ. Երևանի պետական համալսարան - Լենինգրադի պետական համալսարան Մաթեմատիկոս

Աշխատանք/Ծբաղվածություն
1972 - 1982 թթ. Միկրոշլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիական գիտահետազոտական ինստիտուտ,Տեղեկատվական համակարգերի լաբորատորիայի վարիչ
1982 - 1989 թթ. Հայասատնի գիտությունների ակադեմիայի և Երևանի պատական համալսարանի Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտ, բաժնի վարիչ, տնօրենի տեղակալ
1989 - 2003 թթ. Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսրան, ամբիոնի վարիչ
2003 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համլսարան, Տնեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ

Մասնգիտացումը
(i) հիմնական ուղղությունը`Մաթեմատիկա, Գործույթների հետազոտում
(ii) Տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելավորում

Պարգևները, միջազգային դրամաշնորհները
2004 - 2007 International Science Technology Center (2004 - 2007) (PROJECT FOR THE TECHNOLOGY TO HELP RECORDING AND ANALYSIS OF RETINAL FUNCTION, ISTC Project A644), (Funded from Japan)
2000 – 2003 SCOPES (2000 - 2003) Switzerland. (In international migration and its impact on labor market)
2001 Civil Research Development Fund (2001)
1998 - Soros Foundation Award, 1998
1996 - 1998 North Atlantic Treaty Organization (NATO) Award, 1996-1998 (NATO Grant SA. 12-2-02 ENVIR.CRG.961261) Project for the Technology to Help the Measurement of Nuclear and Chemical Pollution.
1993 - 1995 United States Information Agency (USIA), USA Armenia Economic Scholarly Exchange
Program 1993-1995

Մասնակցությունը միջազգային կազմակերպություններում
Technical Chair International Conference “Advances in Computing, Control & Telecommunications Technologies” ACT2010, Jakarta, Indonesia Dec.02-03, 2010 http://www.engineersnetwork.org/payment-in-axis.htm
Technical Chair, International Conference on Recent Trends in Information, Telecommunication and Computing, India, March 12, 2010
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/ITC.2010.5
Technical Co-Chair Committee on Information Assurance & Intelligent Multimedia- Mobile Communications http://www.ieeesmc.org/technicalcommittess/tc_jammc.htm

Խմբագրական կոլեգիայի անդամություն:
• Հայաստանի ճարտարագիտական ակադենիայի լրաբեր
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
• Օպտիմալացում, մոդելավորում և կառավարում

Անդամությունը գիտական կազմակերպություններում:
• Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ 1992 թ.
• Միջազգային ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ 2001
• Directory Board of International Society on Multiple Criteria Decision Making, Since 1994
• Երևանի պետական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի Գիտական խորհրդի անդամ 2003 թ.
Արամ Առաքելյան