Արամ Հակոբյան
Կրթություն
1994 - 2000 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. բակալավրիատի դիպլոմ A N 062849
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Քիմիական ֆակուլտետ. մագիստրոսի դիպլոմ AM N 003289

Աշխատանքային փորձ
2000 - 2007 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ
2007 - 2016 թթ. ԵՊՀ Էկոլոգիական քիմիայի ամբիոն, ուսումնական լաբ. վարիչ
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմտեխնոլոգիայի և ֆարմացիայի էկոնոմիկայի ու կառավարման ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ջրային միջավայրի էկոլոգիական քիմիա, Քիմիական համակարգչային մոդելավորում, Հայկական Քիմիական Բլոգի հիմնադիր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի` A-199, A-485 և A-629

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն-ազատ, անգլերեն-կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել

aramo@ysu.am
Արամ Հակոբյան