Արամ Վարտիկյան
Կրթություն
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարան ֆիզիկայի ֆակուլտետի մոլեկուլյար ֆիզիկայի ամբիոն, բակալավրիատ
2001 - 2003 թթ. Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոն, մագիստրատուրա
2003 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասպիրանտուրա «Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածու՝ 04.07.2006թ., թեմա՝ «Միգրացիոն գործընթացները հետխոհրդային Հայաստանում. կարգավորման ուղղություններն ու հեռանկարները»

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի միգրացիայի ուսումնասիրությունների կենտրոն, տնօրեն
2007 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոն, ասիստենտ
2004 - 2012թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հեռաուսուցման լաբորատորիա, լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Վրաստանի, Հունաստան, Բելառուս, Լիտվա

Դասընթացներ
Միգրացիայի սոցիոլոգիա
Տվյալների վիճակագրական վերլուծություն SPSS փաթեթում
Սոցիալական վիճակագրություն
Ժողովրդագրություն
Ընդհանուր սոցիոլոգիա
Տուրիզմի սոցիոլոգիա
Սերվիսի սոցիոլոգիա
Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
Ուսանողական ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարում

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows, MS Office, Internet, SPSS, STATA, N-Vivo
Արամ Վարտիկյան