Արևիկ Մինասյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր:
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա:

Մասնագիտական գործունեություն
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ:
2012 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն, անգլերեն, ռուսերեն:
Արևիկ Մինասյան