Արման Մարտիրոսյան
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. ուս. տարի, ԵՊՀ <Տնտեսագիտական> ֆակուլտետ
1998 – 1999 թթ. ՀՀ Ազգային Բանակ - Սպայական կոչում
1999 – 2002 թթ. ուս. տարի, ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոն (տ.գ.թ.)
2004 թ. փետրվար – մարտ ամիսներին վերապատրաստվել եմ ԱՄՆ – ում: ԵՊՀ և Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի գործընկերության և դասախոսների փոխանակման ծրագրի շրջանակներում
2004 թ. ԵՎրասիա հիմնադրամի Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոնում մասնակցել եմ 49 աստղաբաշխական ժամ տևողության դասընթացի: Շնորհվել է էկոնոմետրիկա` SPSS & E-views ծրագրային փաթեթների կիրառման դասընթացի հաջողությամբ ավարտման հավաստագիր
2005 թ. մասնակցել եմ Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության կազմակերպած դասընթացների: Հաջողությամբ ավարտել եմ այն. տրվել է «Բիզնեսն արդյունավետ վարելու» սերտի‎ֆիկատ
ԵՊՀ – ում 2007 թ. մարտի 12 մայիսի 7 մասնակցել եմ դասախոսների որակավորման բարձրացման 80 ժամ տևողությամբ դասընթացին
Yhe Economics Education and Research Consortium
Has The Honor of Recognizing
Arman Martirosyan
For Successfully passing the course in Game Theory for Business Strategy
Economics Education and Research Consortium (EERC)
Economics Research and Outreach Center (EROC)
KYIV School of Economics 2007 թ.
2007 թ. ԵՎրասիա հիմնադրամի Հետազոտական Ռեսուրսների Կովկասյան Կենտրոնում – Հայաստան մասնակցել եմ Վիճակագրական և էկոնոմետրիկ վերլուծությունների հիմունքները SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ թեմայով դասընթացին
ԵՊՀ – ում 2008 թ. ապրիլի 22 մայիսի 5 դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց
ԵՊՀ – ում 2012 թ. դասախոսների համակարգչային գրագիտության դասընթաց
ԵՊՀ – ում 2012 թ. լսարանային ցուցադրությունների պատրաստման դասընթաց
ԵՊՀ – ում 2012 թ. անգլերեն C1 մակարդակ
ԵՊՀ – ում 2013 թ. դասախոսների Mathematica համակրգչային ծրագրի դասընթաց
2016 թ. մասնակցել եմ Մոսկվայի տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կազմակերպած ամառային դասընթցներին
2016 թ. մասնակցել եմ Բուլղարիայի Բանսկո քաղաքում ազատական տնտեսական հարաբերությունների վերաբերյալ կազմակերպված տնտեսագիտության ամառային դպրոցին

Գիտական աստիճան
2003 թ. ՀՀ ԲՈՀ կողմից շնորհվել է տ. գ. թ. վկայագիր
2007 թ. ՀՀ ԲՈՀ կողմից N 10 արձանագրությամբ հաստատված է 06.02.2007 ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.02.2007 թ. Ա. Մարտիրոսյանին դոցենտի գիտական գիտական կոչումը տնտեսագիտության մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2001 թ. ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2007 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի դոցենտ

Գրախոս-Խմբագիր` Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, Ա. Ռ. Մարտիրոսյան,
Գիտական հետազոտական խմբի ղեկավար`
ՀՀ ԳԱԱ Թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Գիտության վաստակավոր գործիչ Գ. Ա. Ղարիբյան
Գիտական խորհդատու, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Հ. Լ. Սարգսյան:
Գիտական հետազոտական խմբի անդամներ`
Հ. Ա. Մարզպանյան, տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր
Ա. Ա. Խառատյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Ա. Հ. Համբարձումյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Մ. Ռ. Եղիազարյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Ն. Ս. Քոչինյան, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Հ. Վ. Մկրտչյան, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
ԵՊՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում «Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ» դասընթացի դասախոսություններ,
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Տնտեսագիտության տեսություն /միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն», «Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն» և Մագիստրատուրայում` «Զարգացման տնտեսագիտություն», «Հոգեբանական տնտեսագիտություն» դասընթացների դասախոսություններ, ԵՊՀ Հեռաուսուցման լաբորատորիա` Շուկայագիտական մտածելակերպ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԵՊՀ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում «Տնտեսագիտության տեսության հիմունքներ» դասընթացի դասախոսություններ,
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի բակալավրիատի «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Տնտեսագիտության տեսություն /միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն», «Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն» և Մագիստրատուրայում` «Զարգացման տնտեսագիտություն», «Հոգեբանական տնտեսագիտություն» դասընթացների դասախոսություններ, ԵՊՀ Հեռաուսուցման լաբորատորիա` Շուկայագիտական մտածելակերպ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
ՀՀ Աշխատուժի շուկայի վերլուծություն ՀՀ ԵՊՀ և ԿԲ կնքված գիտահետազոտական աշխատանքի կատարման պայմանագրի համաձայն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Արման Մարտիրոսյան