Արմեն Քամալյան
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1982 - 1984 թթ. Ասպիրանտ, Մաթեմատիկայի ինսստիտուտ, ՀՍՍՀ ԳԱ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1985 թ.
ատենախոսության վերնագիրը` «Տարբերակա-գումարայինին մոտ կորիզներով ինտեգրալային օպերատորներ»

Աշխատանքային փորձ
1985 - 1986 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ ավագ լաբորանտ
1986 - 1991 թթ. ՀՍՍՀ ԳԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ կրտսեր գիտ. աշխատող
1991 - 2001 թթ. ՀԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ գիտ. աշխատող
2001 - 2011 թթ. ՀԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, ավագ գիտ.աշխատող
2002 - 2009 թթ. ԵՊՀ դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոնի ասիստենտ
2009 թ-ից ԵՊՀ դիֆերենցիալ հավասարումների և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` ֆունկցիոնալ անալիզ, մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ, դիֆերենցիալ հավասարումենր
Մասնագիտական դասընթացներ` ֆրեդհոլմյան օպերատորնեի տեսություն, կոմպակտ օպերատորների տեսություն, սիմետրիկ օպերատորների ընդլայման տեսություն, սինգուլյար ինտեգրալ օպերատորների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
օպերատորների տեսություն, ինտեգրալ հավասարումների տեսություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
International Science Foundation Grants no. RYSOOO (1994 թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Արմեն Քամալյան