Արմեն Զաքարյան
Կրթություն
1959-1963թթ. Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1963-1964թթ. Կենսաբանական ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկաի ամբիոն, Մոսկվայի պետական համալսարան
1964-1967թթ. Ասպիրանտւրա, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Մոսկվայի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
1967թ. Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, Մոսկվայի պետական համալսարան, թեմայի անվանումը «Արյան սիճուկի գերթույլ լուսարձակումը չարորակ գոյացությունների ժամանակ» 1995թ. Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, Երևանի պետական համալսարան, թեմայի անվանումը «Լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացումը կենսաբանական և մոդելային համակարգերում նորմայում և պաթոլոգիայի ժամանակ»

Աշխատանքային փորձ
1964-ԵՊՀ ,կենսաբանության ֆ-տ, կենսա‎իզիկայի ամբիոն,ավագ լաբորանտ
1968-1971 թթ. ավագ գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1971-1998թթ. Դոցենտ, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1998 թվականից Պրոֆեսոր, Կենսաֆիզիկայի ամբիոն, Կենսաբանական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաֆիզիկա», «ռադիացիոն և ազատ ռադիկալային պրոցեսների կենսաֆիզիկա», «Բշկական կենսաֆիզիկա» և «Ֆիզ գործոնների ազդեցուրյունը կենսահամակարգերի վրա»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թաղանթային և ռադիացիոն կենսա‎ֆիզիկա, քեմիլյոմինեսցենտային անալիզ, արհեստական թաղանթների մոդիֆիկացում, ազատ ռադիկալային պրոցեսներ:

Լեզուներ
հայերեն /մայրենի/, ռուսերեն /գերազանց/, անգլերեն /միջին/

Մասնագիտական անդամակցություն
«Կենսա‎իզիկա» մասնագիտությամբ գիտական աստիճան շնորհող 051 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Աշխատանքային վետերանի մեդալ և ռեկտորատի կողմից պատվոգրեր

(+374 10) 34-15-18
Արմեն Զաքարյան