Արմենուհի Մարտիրոսյան
Կրթություն
1996 - 2001 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, գերազանցության դիպլոմ
2009 -2014 թթ. ԵՊՀ հայցորդ
-ղեկավար դոցենտ` Ա.Մաթևոսյան
-մինիմումներ, փիլիսոփայություն, իսպաներեն, համակարգիչ
2012 թ. ԵՊՀ, Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2014 թ. Certificate of Proficiency (Advanced Level) (International Test of English Proficiency)
2016 թ. ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր Դիվանագիտության ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2008 - 2010 թթ. Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն, Երևանի պետական համալսարան
2003 - 2006 թթ. Արմավիրի միջնակարգ դպրոց

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտական հաղորդակցման հիմունքներ, դիվանագիտական վարվեցողություն, դիվանագիտական գրագրության կազմում, մասնագիտական թարգմանություն, դիվանագիտական խոսքի մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անգլերենի դասավանդման ժամանակակից մեթոդները, discourse analysis (հաղորդակցական խոսքի վերլուծություն), ոճաբանություն, դարձվածքաբանություն

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Challenges in Teaching Latin and French Loan Words in the Language of Diplomatic Protocol” զեկուցում ATINER 17-րդ միջազգային գիտաժողովում (Աթենք, 2015 թ., մայիս)
Armenuhi Martirosyan, Marine Mkrtchyan “Some Approaches and Strategies in Teaching the Language of Diplomacy at the Faculty of International Relations, YSU” զեկուցում IJAS միջազգային գիտաժողովում ( Իտալիա, Վենետիկ 2017թ. հունիս)

Լեզուներ
հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, իսպաներեն
Արմենուհի Մարտիրոսյան