Արմինե Խաչատրյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի Պետական Համալսարան
2011 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերեն բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1999 - 2004 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան Պետական Լեզվաբանական Համալսարան, օտար լեզուների ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի մասնագետի և երկրագետի դիպլոմ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2012 - 2013 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2004 - 2012 թթ. «Ինտերլիգվա» լեզվագիտական համալսարանի գործնական օտար լեզվի ամբիոն, անգլերեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, «AASE-2», «AASE-3»// In 2007 (June 05-06), seminar organized by Oxford Teachers Academy.

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իտալերեն, ֆրանսերեն (խոսակցական)

Համակարգչային հմտություններ
Windows-98, xp; Microsoft word office, Internet, Excel ,E-mail, Power point, case
Արմինե Խաչատրյան