Արշակ Բալայան
Կրթություն
2000 - 2009 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Գիտության սոցիոլոգիան և գիտելիքի չափելի բնութագրերը»,
17.06.2009 թ. Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Հաղորդակցության էթիկա
Քրիստոնեական էթիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացաբանություն
Գիտության փիլիսոփայություն
Բարոյագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Բաց հասարակության ինստիտուտ, FDFP

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, Ֆրանսերեն
Արշակ Բալայան