Արշալույս Պետրոսյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2003 թ-ին ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
1986 - 1989 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1984 - 1986 թթ. ստաժոր-հետազոտող ԵՊՀ և ՄՊՀ
1982 - 1984 թթ. Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի գերմաներենի բաժին
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
2003- ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի №2 ամբիոնի ասիստենտ
1993- 2003 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլերենի դասախոս
1990- 1993 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ և ՌԴ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)
Արշալույս Պետրոսյան