Արտակ Փիլոյան
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2001 - 2005 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության ֆակուլտետ (Բակալավրիատ)
2007 - 2009 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ (Մագիստրատուրա)
2014 - 2016 թթ. Մասարիկի Համալսարան, Բռնո, Չեխիայի Հանրապետություն
Բնական գիտությունների ֆակուլտետ, Աշխարհագրության դեպարտամենտ (Ասպիրանտուրա)
2013 - 2017 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ (Ասպիրանտուրա)

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարան,Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ – դասախոս
2017 փետրվար - 2017 նոյեմբեր, Համաշխարհային Բանկի խումբ «Ճանապարհների ազդեցությունը աղքատության և հասանելիության վրա» ծրագիր – ԱՏՀ մասնագետ
2016 հոկտեմբեր - 2017 հունվար ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ – ԱՏՀ մասնագետ
2014 հունիս - 2014 հոկտեմբեր Մենդեզ Ինգլանդ ընդ Ասոշիեյթս ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղ, USAID «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր – Դաշտային հետազոտությունների և ԱՏՀ մասնագետ
2013 փետրվար - 2014 փետրվար «Գեգամետ Պլյուս» ՍՊԸ; Առաջատար մասնագետ Երկրաբանության դեպարտամենտում
2009 փետրվար - 2013 մարտ ՀՀ ԳԱԱ ԵԳԻ գեոինֆորմատիկայի լաբորատորիա – ԱՏՀ մասնագետ
2008 նոյեմբեր - 2011 դեկտեմբեր «Գեոկոմ» ՍՊԸ – ԱՏՀ մասնագետ

Հետազոտական աշխատանքային փորձ
«Բնական միջավայրի ռիսկերի գնահատում" ՀՀ Արարատի մարզում»։ 2008, ՄԱԿ ՄԱԶԾ ֆինանսավորում
«Ջրհեղեղների, սելավների և սողաքների ռիսկերի գնահատում ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում»։ 2009, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության գործակալության ֆինանսավորում
«Բնական աղետների ռիսկի գնահատում Սյունիքի մարզի Գորիսի շրջանում»։ 2009, Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորում
«Արարատի մարզում Տեղական մակարդակում ռիսկի կառավարման փորձնական ծրագրի ազդեցության գնահատում և քաղված դասերի ուսումնասիրություն»։ 2009, ՄԱԿ ՄԱԶԾ ֆինանսավորում
ՀՀ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի նախագծում և իրականացում։ 2008 - 2010, ՀՀ կառավարության ֆինանսավորում
«Անդրսահմանային գետերի կառավարում Քուռի գետավազանում, II փուլ, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան»։ 2009-2012, ԵՄ ֆինանսավորում
«Հրազդան գետի ստորին հոսանքի համայնքերում էկոլոգիական ռիսկերի գնահատում»։ 2010-2011, ԵԱՀԽ ֆինանսավորում
«Աշխարհագրական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները Արևելյան հարևան երկրների կայուն զարգացման համար»։ 2010-2013, ԵՄ ՏԵՄՊՈՒՍ-ի ֆինանսավորում
ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Մաքուր էներգիա և ջուր» ծրագիր, 2014
ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» ծրագիր, 2017
Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող «Միացնելով կետերը. Տրանսպորտ, աղքատություն եւ սոցիալական ներգրավում: Ապացույցներ Հայաստանից» ծրագիր, 2017

Կարդացվող դասընթացներ
Աշխարհագրական Տեղեկատվական Համակարգեր, Գեոտվյալների հենքեր, Քարտեզների ձևավորում ArcGIS-ում, Գեոտեղեկատվական տեխնոլոգիաները սերվիսում և տուրիզմում

Դասընթացներ և վկայագրեր
Trans-Atlantic Training 2015: “Earth Observation in Terrestrial Ecosystem Dynamics”: NASA, ESA, Charles University in Prague; April 2015
Application Training for Trimble GNSS and Optical Systems: Trimble / Yerevan State University Architecture and Construction; November 2012
EU TEMPUS international workshop on E-Learning: The Stuttgart Technology University of Applied Sciences (HFT Stuttgart); September 2012
EU TEMPUS Advanced Training Course on GIS: Yerevan State University Architecture and Construction; November 2011 – December 2011

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), չեխերեն (սկսնակ)

artakpiloyan@ysu.am
Արտակ Փիլոյան