Արտակ Ենգոյան
Կրթություն
2001- 2004թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Ասպիրանտուրա
Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտում գործող
014 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է
տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան
(Ատենախոսության թեման` «Միջազգային կազմակերպությունների կողմից օտարերկրյա պորտֆելային ներդրումների կարգավորումը (ՀՀ օրինակով)՚)
2002 - 2004թթ. Բեռլինի Հումբոլդի Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Շնորհվել է տնտեսագիտության և մենեջմենթի մագիստրոսի կոչում (M.Sc.)
(Մագիստրոսական թեզի թեման` «ԱՄՆ աճի տեմպերի կանխատեսումը ֆինանսական շուկային ինդիկատորների միջոցով»
1999 - 2001թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Շնորհվել է տնտեսագիտության մագիստրոսի կոչում (գերազանցությամբ)
(Մագիստրոսական թեզի թեման` «Կապիտալի շուկաների միջազգային կարգավորումը»
1995 - 1999թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Շնորհվել է տնտեսագիտության բակալավրի կոչում (գերազանցությամբ)
(Թեզի թեման` «ՀՀ կապիտալի շուկայի պետական կարգավորման առանձնահատկությունները»
03.1999 - 05.1999թթ. ՀՀ կառավարման դպրոց, Մասնակցություն որակավորման բարձրացման դասընթացների
1. «ՀՀ տնտեսական գործունեության իրավական կարգավորումը»
2. «ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները» թեմաներով
06.2002 - 09.2002թթ. Գյոթեի անվան լեզվի ինստիտուտ (Մանհայմ, Գերմանիա), Գերմաներեն լեզվի դասընթացներ

Աշխատանքային փորձ
01/2015 – մինչ օրս ՊրոԿրեդիտ Բանկ ՓԲԸ Տնօրինության անդամ
05/2014 – 01/2015 ՊրոԿրեդիտ Բանկ ՓԲԸ Ներքին ծառայությունների դեպարտամենտի ղեկավար
09/2007 – 05/2014 ՊրոԿրեդիտ Բանկ ՓԲԸ Կազմակերպական և համապատասխանության ապահովման բաժնի ղեկավար
04.2005 թ. - մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, Պաշտոնը` Դասախոս
09.2007 թ. - մինչ օրս ՊրոԿրեդիտ Բանկ, Կազմակարպական և համապատասխանության, ապահովման բաժին, Պաշտոնը` Բաժնի ղեկավար
11.2006 - 09.2007 թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, Արժեթղթերի շուկային վարչության, Արժեթղթերի շուկայի լիցենզավարման և գրանցման բաժին, Պաշտոնը` Բաժնի ղեկավար
07.2005 - 10.2006 թթ. “Bankworld” Management Consultants, Կապիտալի շուկայի զարգացման ծրագիր (USAID-ի հովանավորությամբ), Պաշտոնը` Խորհրդատու
10.2004 - 04.2005 թթ. Բեռլինի Հումբոլդի Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ Էկոնոմետրիկայի և վիճակագրության ինստիտուտ, Պաշտոնը` Գիտաշխատող
12.2000 - 06.2002 թթ. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, Շուկայի կարգավորման վարչություն, Մասնագիտացված անձանց կարգավորման բաժին, Պաշտոնը` բաժնի պետ
04.2002 - 01.01.2005 թթ. ՀՀ գիտությունների ակադեմիա, Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Պաշտոնը` Գիտաշխատող
09.2001 - 06.2002 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն, Պաշտոնը` Ասիստենտ
09.2000 - 12.2000 թթ. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողով, Շուկայի կարգավորման վարչություն, Մասնագիտացված անձանց կարգավորման բաժին, Պաշտոնը` գլխավոր մասնագետ
04.2000 - 09.2000 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնամիկայի նախարարություն, Արժեթղթերի շուկայի տեսչություն, Շուկայի կարգավորման վարչություն, Շուկայի մասնակիցների լիցենզավորման բաժին, Պաշտոնը` բաժնի պետ
07.1999 - 04.2000 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնամիկայի նախարարություն, Արժեթղթերի շուկայի տեսչություն, Շուկայի կարգավորման վարչություն, Շուկայի մասնակիցների լիցենզավորման բաժին, Պաշտոնը` գլխավոր մասնագետ
02.1999 - 07.1999 թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնամիկայի նախարարություն, Արժեթղթերի շուկայի տեսչություն, Շուկայի կարգավորման վարչություն, Շուկայի մասնակիցների լիցենզավորման բաժին, Պաշտոնը` առաջատար մասնագետ
01.03.2000 թ. Արժեթղթերի շուկայի մասնագետների որակավորման հանձնաժողովի որոշմամբ շնորհվել է արժեթղթերի շուկայի առաջին կարգի մասնագետի որակավորում


Մասնակցություն սեմինարների և միջազgային կոնֆերանսների
14.04.07 - 03.05.07 թթ. Մասնակցություն արժեթղթերի շուկայի կարգավորողների միջազգային կոնֆերանսին՝ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողով՝ Վաշինգտոն, Չիկագո
25.06.2004 թ. Մասնակցություն Accenture միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված սեմինարին (Բեռլին)
04.12.2003 թ. Մասնակցություն McKinsey & Company միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված սեմինարին (Բեռլին)
19.05.2003 թ. Մասնակցություն Boston Consulting Group միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված սեմինարին (Բեռլին)
15.06.01 - 16.06.01 թթ. Մասնակցություն PriceWaterHouseCoopers LLP միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր» թեմայով սեմինարին
02.05.01 - 04.05.01 թթ. Մասնակցություն PriceWaterHouseCoopers LLP միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված «Արժեթղթերի շուկան կարգավորող իրավական դաշտը» թեմայով սեմինարին
02.2000 - 03.2000 թթ. Մասնակցություն Հունաստանի Սալոնիկ քաղաքում անցկացված
Արժեթղթերի Շուկաների Կարգավորողների միջազգային կոնֆերանսին` ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետությունը
11.1998 - 05.1999 թթ. Մասնակցություն PriceWaterHouseCoopers LLP միջազգային կազմակերպության կողմից կազմակերպված սեմինարին նվիրված ԱՄՆ-ում արժեթղթերի շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունների լուսաբանմանը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կապիտալի շուկաներ, ինտեգրացիոն գործընթացներ
Էկոնոմետրիկ վերլուծություններ և կանխատեսումներ գծային և ոչ գնային մոդելներով
Մակրոտնտեսագիտություն;
Միջազգային առևտուր և ֆինանսներ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի լեզու), Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն (ազատ), Արաբերեն (հաղորդակցվում եմ բառարանով)
Արտակ Ենգոյան