Արտաշես Վարդանյան
Կրթություն
2004 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
2008թ-ին բակալավրի աստիճան
2010թ-ին մագիստրոսի աստիճան
2010-2013թթ. Երևանի պետական համալսարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
2013թ-ին Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, «Պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքներում», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2016 թ-ից Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2013 թ-ից մինչ այժմ, Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2013թ-ից մինչ այժմ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի լաբորանտ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. ISTC, դրամաշնորհ A-1544

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն (մայրենի), Ռուսերեն (լավ), Անգլերեն (լավ)
Արտաշես Վարդանյան