Արտաշես Վարդանյան
Կրթություն
2010 - 2013 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2004 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ
2008 թ. բակալավրի աստիճան
2010 թ. մագիստրոսի աստիճան

Գիտական աստիճան, կոչում
2013 թ. Երևանի պետական համալսարան, ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Պլազմոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կառուցվածքներում»:

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ԳԲՀ ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ:
2016 թ-ից Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ:
2013 - 2018 թթ. Ենթամիլիմետրային ալիքների ԳՀ լաբորատորիայի գիտաշխատող:

Մասնակցությունը գիտական/ մասնագիտական կառույցներին
Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
2015 թ-ից մինչև այժմ, Երևանի պետական համալսարան՝ Օպտիկական կապի համակարգեր (Բ.), Միկրո և նանոչափային համակարգերի մոդելավորում (Մ.), Համակարգչային գրագիտություն և ծրագրավորում (Բ.), Համակարգչային պրակտիկում (Բ.), Ռադիոաստղագիտություն (Մ.):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մակերևութային պլազմոն-պոլյարիտոնային ալիքատարներ և ռեզոնատորներ, հեռահաղորդակցություն, ալիքային պրոցեսներ:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2009 - 2011 թթ. ISTC, դրամաշնորհ A-1544

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, COMSOL Multiphysics, Matlab, Photoshop, PHP,MySql

artashes.vardanyan@ysu.am
Արտաշես Վարդանյան