Արթուր Կոբելյան
Կրթություն
1989 - 1999 թթ. ք. Արմավիր, Վարդան Բախշյանի անվան թիվ 2 միջն. դպրոց
1999 - 2003 թթ. Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն բաժին, բակալավրի դիպլոմ
2003 - 2005 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանություն բաժին, մագիստրոսի դիպլոմ
2005 - 2008 թթ. Երևանի Պետական Համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի, կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
2006 - 2010 թթ. Ավ. Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարան «Իրավագիտություն» բաժինբակալավրի դիպլոմ

Աշխատանքային փորձ
2010 (15.09) - 2011 (01.07) թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. լեզվաբանական համալսարան հոգեբանության ավագ դասախոս
2009 (15.09) - 2010 (01.07) թթ. Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան հոգեբանության դասախոս
2007 (01.09) թ-ից մինչ օրս Երևանի Պետական Համալսարան հոգեբանության դասախոս (ասիստենտ)
2006 (15.02) թ-ից մինչ օրս Ավ. Մկրտչյանի անվան տնտեսաիրավագիտական համալսարան հոգեբանության դասախոս
2006 (01.03) - 2009 (02.03) թթ. Նորքի հոգեբուժական կլինիկա հոգեբան
2006 (01.02 - 01.03) թ. «Արաքս» Ջրօգտագործողների ընկերություն իրացման բաժնի գլխավոր մասնագետ
2005 (02.07) - 2006 (01.02) թթ. «Քարակերտ» ջրօգտագործողների ընկերություն համակարգչային բաժնի պետ
2004 (01.09) - 2010 (01.07) թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ հոգեբանության դասախոս

Մասնակցություններ
2003 թ. Հ.Հ. Նախագահական ընտրություններում տեղական դիտորդ
2003 թ. «Ընտրություն և երիտասարդություն», «Երիսակ» հասարակական կազմակերպության անդամ, USAID «միջազգային ուսուցում»
2004 թ. Երիտասարդների նախապատրաստման ծրագիր, IFES հասարակական կազմակերպության անդամ
2005 թ. «Ընտրությունը քոնն է» հասարակական կազմակերպության կողմից տեղական դիտորդների վերապատրաստման մասնագետ
2005 թ. UNDPI հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի մեթոդաբանության վկայական
2006 թ. «Հոգեվերլուծական թերապիա և խմբակային վերլուծության պրակտիկա» Մոսկվայի քաղաքական հոգեբանա-մանկավարժական համալսարանի ծրագիր
2006 թ. Աստվածա-հոգեբանական համահայկական 3-րդ գիտաժողովում զեկուցում
2006 թ. «Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր» գիտաժողովում զեկուցում
2011 (01.04) - 2012 (01.04) թթ. ՀՀ Կրթության ու գիտության նախարարության ֆինանսավորմամբ «Մեդիամիջավայրի ազդեցությունը հայ դեռահասների արժեքային համագարգի փոխակերպումների վրա» գրանտային ծրագրի ավագ մասնագետ

Համակարգչային ունակություններ
Microsoft Office, Internet

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն
Արթուր Կոբելյան