Աշխեն Հովհաննիսյան
Կրթությունը
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետ
2012 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2015 թ-ից աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան

Աշխատանքային գործունեությունը
2007 - 2015 թթ. – լաբորանտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2015 թ. առ այսօր – ասիստենտ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բնական աղետների ռիսկի գնահատում և կանխատեսում, Գեոէկոլոգիական հիմնախնդիրները բնական աղետների տեսանկյունից, Անշարժ գույքի էկոնոմիկա, Հողային ռեսուրսների կառավարում, Բիզնեսի կազմակերպման հիմնահարցերը:

Մասնակցությունը միջազգային միջոցառումներին
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան

Դասավանդվող առարկաներ
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա և պլանավորում, Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Բնական աղետներ և պաշտպանիչ միջոցներ, Լեռնային երկրների ինժեներաաշխարհագրական գնահատումը կադաստրային գործում (գործնական), Հողային ռեսուրսների կառավարում:

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

a.hovhannisyan@ysu.am
Աշխեն Հովհաննիսյան