Աշոտ Չատինյան
Կրթություն
1976 - 1980 թթ. մարզչամանկավարժական ֆակուլտետ, ՖԿՀՊԻ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական, 16 «հունվարի» 1986, 13.00.02. Կ 046.01.01 մասնագիտական խորհուրդ, Մոսկվայի ֆիզիկական կուլտուրայի կենտրոնական պետական ինստիտուտ,
դոկտորական 24 «նոյեմբերի», 2009, ԺԳ.00.02 , 020 մասնագիտական խորհուրդ, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1983 – 1986 թթ. ասպիրանտ, Մոսկվայի ֆիզիկկական կուլտուրայի կենտրոնական պետական ինստիտուտ
1980 – 1981 թթ. դասախոս, ՖԿՀՊԻ
1987 – 1991 թթ. դասախոս, ՖԿՀՊԻ
1992 - 2011 թթ. դոցենտ, ՖԿՀՊԻ
2011 թ-ից մինչ այժմ, պրոֆեսոր, ՖԿՀՊԻ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր մանկավարժություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանկավարժություն, սպորտի մանկավարժություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ-ի 065 մասնագիտական խորհուրդ անդամ
Աշոտ Չատինյան