Աշոտ Սաղյան
Կրթություն
ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետ (ուսանող)
ԽՍՀՄ ԳԱ Ա.Նեսմեյանովի անվան Էլեմենտօրգանական միացությունների ինստիտուտ (նպատակային ասպիրանտ)

Գիտական աստիճան
Քիմ.գիտ. թեկնածու - «Co(III) և Ni(II) իոնների հետ դեհիդրոամինաթթուների Շիֆի հիմքերի առաջացրած կոմպլեքսների սինթեզը և հետազոտումը», 1985 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ Ա.Նեսմեյանովի անվան Էլեմենտօրգանական միացությունների ինստիտուտ
Քիմ.գիտ.դոկտոր - «Ոչ սպիտակուցային (R)- և (S)--ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզը Co3+ և Ni2+ իոնների հետ դեհիդրոամինաթթուների առաջացրած քիրալային կոմպլեքսների միջոցով», 1997 թ., ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1996 թ-ին` ՉԺՀ Խենանի մարզ ք. Չեն Զժոու` 6 ամիս ժամկետով
1998 թ-ին` ՉԺՀ Սինցզյանի մարզ, ք.Ուրումիչ` 45 օր ժամկետով
2002 թ-ին` ՉԺՀ ք.Գուան Զու` 60 օր ժամկետով
1998 - 2014 թթ. ԵՊՀ, դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ, դեղագիտության ամբիոնի վարիչ
2016 - 2017 թթ. ԵՊՀ, Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի վարիչ
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ֆարմացիայի ինստիտուտի տնօրեն

Կարդացվող դասընթացներ
Բնական միացությունների քիմիա
Կենսատեխնոլոգիա
Դեղերի արտադրական տեխնոլոգիա
Կենսաօրգանական քիմիա և կենսատեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ կենսամիմետիկ սինթեզ
Պեպտիդների սինթեզ
Կենսաբանորեն ակտիվ միացությունների անջատում և մաքրում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
INTAS (1996 թ.)
INCO-COPERNICUS (1997 - 2008 թթ.)
RDF Travel (1999 թ.)
ISTC #A-56 (2000 - 2003 թթ.)
ISTC #A-683 (2002 - 2005 թթ.)
ISTC #2780 (2004 - 2007 թթ.)
ISTC #A-1247 (2006 - 2009 թթ.)
STC #CI-073 (2007 - 2008 թթ.)
ISTC #A-1677 (2009 - 2012 թթ.)
VolkswagenStiftung Az 86 223(2012-2014); 13RF-050 (2013-2015); IZ73Z0_152360/1 Swiss National Science Foundation(SNSF) (2014-2016), 15RF-035 (2015-2017); 15T-1D260, State Committee of Science MES RA (2015-2017).

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական «Սննդի գիտություն և տեխնոլոգիա» ֆեդերացիայի դեսպան ՀՀ-ում;
ՀՀ «Կենսատեխնոլոգների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության նախագահ;
ՀՀ «Հայկական քիմիական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ;
ՀՀ ԲՈՀ-ի 010 և 018 մասնագիտական խորհուրդների անդամ;
ՀՀ ԳԱԱ «Հայաստանի քիմիական հանդեսի» գլխավոր խմբագիր

Պարգևներ
Եվրոմիության Դեկարտի անվան մրցանակ (2001 թ.)
ՉԺՀ կառավարական «Բարեկամություն» շքանշան (2002 թ.)
ՀՀ նախագահի մրցանակ (2004 թ.)
ՀՀ նախագահի մրցանակ (2011թ.); Հայաստանի Հանրապետության գիտության վաստակավոր գործիչ (2013թ.); Պետական մրցանակ (2015թ.):

saghyan@ysu.am
Աշոտ Սաղյան