Աշոտ Սոխակյան
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ, բակալավրատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Բաց Հասարակությունը որպես համաշխարհայնացման սոցիոմշակութային մոդել», 2009 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2007 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս
2007 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ,
Բաց հասարակության բարոյական իմպերատիվները
Քաղաքական էթիկա
Փոխակերվող հասարակության սոցիալ-հոգեբանական վերլուծությունը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
Համաշխարհայնացման արդի սոցիոմշակութային գործընթացներ
Մարդու ապակառուցողական վարքը

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Աշոտ Սոխակյան