Աստղիկ Սերոբյան
Մասնագիտական կրթություն
2010 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսության և պատմության» մասնագիտացում, ասպիրանտ
2008 - 2010 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, «Հոգեբանության տեսություն և անձի հոգեբանություն» մասնագիտացում, մագիստրոսի աստիճան
2004 - 2008 թթ.Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2020թ-մինչ այժմ «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» (ԿՏԱԿ) ՊՈԱԿ, վերլուծաբան, սոցիոլոգ
2019թ-մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն, դասախոս
2011 թ-ից մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Անձի հոգեբանության ամբիոնի «Անձ և սոցիալական միջավայր» լաբորատորիայում որպես կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2015 թթ․ ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո» ՊՈԱԿ-ին կից քրեաբանության կիրառական հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնում որպես հոգեբան
2008 - 2012 թթ.Երևանի պետական համալսարանի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության մեթոդական բաժնում, որպես մեթոդիստ

Մասնագիտական դասընթացներ
2007 հոկտեմբեր – 2008 Փետրվար Հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում
2011թ. հուլիս 16-21 Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված ամառային դպրոց «Ռոբուստ վիճակագրության մեթոդի կիրառման առանձնահատկությունները անձի և անհատական տարբերությունների ուսումնասիրման ընթացքում», Բերտինորո, Իտալիա (անգլերեն)
2012թ. փետրվար 20-21 Վիճակագրական վերլուծությունների հիմունքները սոցիալական հետազոտություններում` SPSS փաթեթի կիրառմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2012թ. մարտ 29-31 Հետազոտության կազմակերպում, ASCN,Թբիլիսի, Վրաստան (անգլերեն)
2013թ. ապրիլ 18-19 Հետազոտության հարցաթերթի կազմում և ճշգրտում՝ SQP ծրագրի օգտագործմամբ, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. հունիս 18 Տվյալների բազմագործոն վերլուծությունը հասարակական հետազոտություններում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2013թ. Դեկտեմբեր 5-7 Տվյալների բազայի հավաքագրում. հարցարանի և ընտրանքի կազմում, ASCN, Երևան, Հայաստան (անգլերեն)
2014թ. սեպտեմբեր 9-հոկտեմբեր 13 “Explore Statistics with R” a course of study offered by KIx, an online learning initiative of Karolinska Institutet through edX. Issued October 23rd, 2014 /Verify the authenticity of this certificate at verify.edx.org
2014թ. նոյեմբեր 20,22 Բազմաչափ վիճակագրական մեթոդների կիրառությունը SPSS ծրագրային փաթեթում, CRRC, Երևան, Հայաստան
2014 նոյեմբեր 28 – 2015 փետրվար 6 “Foundations of Data Analysis” a course of study offered by UTAustinX, an online learning initiative of The University of Texas System through edX. Issued February 10th, 2015 verify.edx.org

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Հոգեդիագնոստիկա, Հոգեմետրիկա, Մաթեմատիկական վիճակագրությունը հոգեբանության մեջ, Հոգեբանական հետազոտությունների քանակական և որակական մեթոդներ, Հոգեբանական թեստերի տեղայնացում և նորմավորում, Հոգեբանական հետազոտությունների կազմակերպում և անցկացում, Սոցիալական հոգեբանություն, Անձի հոգեբանություն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Internet browsers, SPSS, R (statistical package)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Դրամաշնորհային ծրագրեր
  • Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. Առանձնահատկություններն ու դինամիկան ժամանակակից հայ հասարակությունում: (2011-2013) ASCN – կրտսեր գիտաշխատող
  • Առաջխաղացու՞մ թե խուսափում. կանանց ակադեմիական առաջխաղացման սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները. (2013-2014) CGLS - հետազոտող
  • Մետանորմերի միջազգային ուսումնասիրություն (2019), Շվեդիա, Սկոկհոլմի համալսարան- հետազոտող, կոորդինատոր
  • Մարդու իրավունքների խթանում և պաշտպանություն Հայաստանում (2020), UNDP Հայաստան – հոգեբան-փորձագետ
  • Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքային փուլում, ծածկագիր 20RF-164 (2021-2022), ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտե և հիմնարար հետազոտությունների ռուսաստանյան հիմնադրամ – հետազոտող, վերլուծաբան
  • Աստղիկ Սերոբյան