Ավետիք Մեջլումյան
Կրթություն
2004 - 2006 թթ. Սոցիալական աշխատանք, մագիստրատուրա, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2000 - 2004 թթ. Սոցիալական աշխատանք, բակալավրիատ, ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Կոչումներ
2009 թ. Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, Երևանի Պետական Համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
2007 թ-ից առ այսօր Դասախոս, Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոն, ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ
2014 թ-ից առ այսօր Հետազոտությունների համակարգող և ավագ փորձագետ, «Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ» հետազոտական կենտրոն
2011 թ-ից առ այսօր Անկախ հետազոտող, «Քաղաքականության կրթաթոշակներ» ծրագիր, Բաց հասարակության հիմնադրամներ – Հայաստան
2014 - 2015 թթ. Երեխաների թրաֆիքինգի հարցերով ազգային փորձագետ, ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակ
2010 - 2014 թթ. Ուսումնասիրությունների և մոնիթորինգի բաժնի ղեկավար, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» ՀԿ
2012 թ. Հետազոտող, «Հայաստանի ժողովրդագրություն և բնակչություն» ծրագիր, Կոլոլյան հիմնադրամ
2005 - 2006 թթ. – Սոցիալական աշխատող, Աջափնյակի «Երեխաների սոցիալական հոգածության կենտրոն»

Վերապատրաստողի փորձառություն
2015 թ. Դասընթացավար, «Համայնքային սոցիալական աշխատողների վերապատրաստում», Վորլդ Վիժն Հայաստան
2010 - 2011 թթ. Դասընթացավար, «Քաղաքացիական երկխոսություն և գործնական քայլեր» ծրագիր, Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամ

Ակադեմիական դասընթացներ
Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական տեխնոլոգիաներ
Մարդու վարքը սոցիալական միջավայրում
Սոցիալական քաղաքականության պրակտիկում
Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք

Օտար լեզուներ
Անգլերեն և ռուսերեն (գրավոր և բանավոր)
Ավետիք Մեջլումյան