Բաբկեն Խաչատրյան
Կրթություն
1953 - 1958 թթ. ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող
1958 - 1961 թթ. ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
թեկնած.` «Անհամասեռ միջավայրերում լիցքավորված մասնիկների ճառագայթման որոշ հարցեր», 1965 թ., ԵՊՀ
դոկտոր.` «Լիցքերի ճառագայթումը օպտիկակական անհամասեռությունների և պարբերական կառուցվածքների վրա» ՖՀԻ Աշտարակ, 2004 թ.

Աշխատանքային փորձ
1953-1958 ԵՊՀ ֆիզ.մաթ. ֆակուլտետի ուսանող
1958-1961 ԵՊՀ ֆիզ.մաթ. ֆակուլտետի ասպիրանտ
1961-1962 ԵՊՀ Պրոբլեմային Ռադիացիոն լաբորատորիայի կրտսեր գիտ. աշխատող
1962-1969 ԵՊՀ Պրոբլեմային Ռադիացիոն լաբորատորիայի ավագ գիտ. աշխատող
1969-1972 Խ. Աբովյանի անվ. մանկավարժական ինստիտուտի ընդհանուր ֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ
1972-2011 ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ
2011 թ. մինչև այժմ ԵՊՀ տեսական ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Դասական մեխանիկա, Դասական էլեկտրադինամիկա, Քվանտային էլեկտրադինամիկա, Մաթեմատիկայի ընտրովի հարցեր, Էլեկտրադինամիկայի ընտրովի հարցեր, Ճառագայթման դասական տեսություն, Թույլ փոխազդեցություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Բաբկեն Խաչատրյան