Բարսեղ Գիշյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1989 - 1990 թթ. Վերապատրաստում, Յորքի համալսարան, Կանադա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (խոսակցական)
Բարսեղ Գիշյան