Բելլա Սարուխանյան
Կրթություն
1970 - 1975 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի ռոմանագերմանական բաժին (Անգլերեն լեզվի և գրականության մասնագետի որակավորմամբ)
1978 - 1980 թթ. ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի արվեստագիտության բաժին 1997 – 2001 թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտության բաժին 2005 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց
2009 թ. ԵՊՀ Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց

Մասնագիտական գործունեություն
1979 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2001 թ.-ից Հայ Կանանց Միջազգային Միության հիմնադիր անդամ, ՀԿՄՄ Խորհրդի անդամ, ՀԿՄՄ Կրթության հանձնաժողովի նախագահ

Մասնակցություն Միջազգային գիտաժողովներին
1985 թ. Թբիլիսի, 2000 թ. Երևան (մասնագիտական գիտաժողովներ),
1992 թ. Բոստոն, 1994 թ. Լոնդոն, 1996 թ. Պեկին, 1997 թ. Փարիզ, 2001 թ. Երևան, 2004 թ. Ժնև, 2007 թ. Բուենոս-Այրես (հասարակական գիտաժողովներ)

Օտար լեզուներ
Ռուսերոն և անգլերեն (ազատ) ֆրանսերոն և գերմաներեն (բառարանով)
Բելլա Սարուխանյան