Քրիստինե Հարությունյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1994-1999 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, մասնագիտություն` անգլերեն լեզու և գրականություն
1999-2003 ԵՊՀ ասպիրանտուրա, ռոմանագերմանական բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
Որակավորում`բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1999 - ներկա ԵՊՀ, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության Ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2008 – ներկա ԵՊՀ, Իջևանի մասնաճյուղ, Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
2003-2004 “Եվրասիա Միջազգային համալսարան, Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
2004-2005 “Եվրասիա Միջազգային համալսարան, Օտար լեզուների ֆկուլտետի դեկան

Լեզուների և համակարգչի իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Համակարգչային գիտելիքներ
Word, Excel, Access, HTML

Դասավադվող դասընթացներ
Լեզուների տիպաբանություն, Բառագիտություն, Բակալավրի և մագիստրոսական թեզերի ղեկավարում

Անդամակցություն ընկերություններում
Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական
Ասոցիացիա, անգլերենի ուսումնասիրության
Եվրոպական ֆեդերացիայի անդամ
Քրիստինե Հարությունյան