Քրիստինե Սողոմոնյան
Կրթություն, գիտական աստիճան
1993-1998թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բաժին, թարգմանիչ՝ բանասերի մասնագիտությամբ։

Մասնագիտական գործունեություն
2018-ից առ այսօր ԵՊՀ-ի եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի գերմաներեն լեզվի դասախոս:
2009-2018թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտոտի թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի գերմաներեն լեզվի դասախոս:
2009-ից առ այսօր ՀՀ-ում Գյոթե-Ինստիտուտի գերմաներեն դասավանդող հայ ուսուցիչների վերապատրաստող և սեմինարավար:
1999 – 2009թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի գերմաներեն լեզվի դասախոս:
1997-1999թթ. ԵՊՀ-ի ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ:

Վերապատրաստումներ
02.10.2002 – 02.02.2003 Վերապատրաստման դասընթաց դասախոսների համար (Գրաց, Վիեննա):
24.02.2004–06.05.2004 Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց(ԵՊՀ):
05.11.2007 – 16.11.2007 Դասախոսների մանկավարժական – հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց (ԵՊՀ):
12.07.2009 – 01.08.2009 Որակավորման բարձրացման սեմինար արտերկրների ուսուցիչ/դասախոսների համար (Գյոթինգեն, Յենա/ԳՖՀ):
25.06.2010 – 26.06.2010 Վերապատրաստմանդասընթաց(Գյոթե-Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
06.07.2010–17.07.2010 Համակարգչային դասընթաց ուսուցիչ/դասախոսների համար «MS Word, MS Power Point», (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ):
20.07.2010 – 24.07.2010 Համակարգչային դասընթաց ուսուցիչ/դասախոսների համար «MS Excel, Information, Management», (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ):
26.03.2011 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող ուսուցիչների/դասախոսների համար (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ):
04.06.2012-08.06.2012 Վերապատրաստման դասընթաց դասախոսների համար. «Վայմարյան հանրապետության մշակույթի պատմությունը» (ԳԱՓԾ, ՀՀ):
24.07.2012 Գերմաներեն դասավանդող ուսուցիչների/դասախոսների համար վերապատրաստման դասընթաց (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ):
28.10.2012 «Պատանեկան գրականությունը գերմաներենի դասին» (Գյոթե-Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
29.10.2012 «Մանկական գրականությունը գերմաներենի դասին» (Գյոթե-Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
09.04.2013-12.04.2013 ԳԱՓԾ Ալումնի-սեմինար «Թարգմանչական իրազեկության զարգացում», ԵՊԼՀ
17.10.2013-18.10.2013 ԳԱՓԾ Ալումնի -սեմինար «Թարգմանիչը որպես միջմշակութային միջնորդ», ԵՊՀ
03.07.2013-05.07.2013 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների/դասախոսների համար «Գերմաներեն դասի պլանավորում» (Գյոթե-Ինստիտուտ, ՀՀ):
05.04.2013-07.04.2013 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների/դասախոսների համար «Կոլեգիալ դասադիտում և խորհրդատվություն, » (Գյոթե- Ինստիտուտ ՀՀ):-
28.03.2015-29.03.2015 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների/դասախոսների համար «Ավստրիական օրեր» Ավստրիայի կրթության դաշնային նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում, ԵՊԼՀ:
02|03.05.2015 և 09|10.05.2015 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների/դասախոսների համար « Օտար լեզուն վաղ շրջանում» (Գյոթե- Ինստիտուտ ՀՀ):
03.09.2015-06.09.2015 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների/դասախոսների համար « Գերմաներենը որպես օտար լեզու տարրական դասարաններում» (Գյոթե- Ինստիտուտ ՀՀ):
14.11.2015-15.11.2015 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների վերապատրաստողների համար « Սեմինարի պլանավորում և անցկացում» (Գյոթե- Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
20.02.2016-21.02.2016 Վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող
ուսուցիչների վերապատրաստողների համար «Աշխատանքային աշխարհ» թեմայով Գյոթե-Ինստիտուտի 2016թվ. ուսուցողական օրացույցի հիման վրա (Գյոթե-Ինստիտուտ ՀՀ):
04.04.2016-10.10.2016 Առցանց վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստողների համար «Գերմաներեն սովորեցնել սովորելը 1» թեմայով (Գյոթե- Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
15.03.2017-10.06.2017 Առցանց վերապատրաստման դասընթաց գերմաներեն դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստողների համար «Գերմաներեն սովորեցնել սովորելը 8» թեմայով (Գյոթե- Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
12.11.2017 Digitale Kinderuniversität «Թվային մանկական համալսարան», (Գյոթե- Ինստիտուտ, ՀՀ)։
04.04.2019 «Թվային լրացուցիչ նյութեր գերմաներեն դասի համար» (Գյոթե- Ինստիտուտ, Թիֆլիս):
26.04.2019 Գերմաներենի ուսուցիչների վերապատրաստում «Թվային հնարավորություններ գերմաներենի որպես օտար լեզվի համար՝ Klett Augmented 7 և ավելին» թեմայով, Universe լեզվի կենտրոն (Երևան)
05․10․2020-29․11․2020 Վերապատրաստման օնլայն դասընթաց „Online moderieren“ (Գյոթե-Ինստիտուտ, Մյունխեն)

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
03.08.2009 – 09.08.2009 Միջազգային գիտաժողով (Յենա, ԳՖՀ):
26.02.2009-27.02.2009 Միջազգային գիտաժողով: Oտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա) (ԵՊՀ):
13.09.2011-15.09.2011 Միջազգային գիտաժողով (Գյոթե-Ինստիտւտ, Թիֆլիս):
14.04.2011-15.04.2011 Հանրապետական գիտաժողով: Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր (ԵՊՀ):
17.10.2013-18.10.2013 Միջազգային գիտաժողով «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց», ԵՊՀ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)
Քրիստինե Սողոմոնյան