Դավիթ Համբարյան
Կրթություն
2015թ. -2019թ․- Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, բակալավր
2019թ․ - 2021թ․-Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2021թ․ - մինչ այժմ-Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ
2021թ․- մինչ այժմ - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Կիրառական էլեկտրադինամիկայի և մոդելավորման ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2021-2024թթ․ - «Ասպիրանտների և երիտասարդ հայցորդների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2021» : 21AA-1C011

Հետազոտությունների ոլորտը
Կիրառական էլեկտրադինամիկա, միկրոալիքներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Matlab, LabView, Multisim

Էլ. փոստ
d.hambaryan@ysu.am
Դավիթ Համբարյան