Դիանա Հայրապետյան
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2011 - 2016 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտությանֆակուլտետ, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Թուրքագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերեն, թուրքերենի բառակազմություն, համեմատական լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, թուրքերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Դիանա Հայրապետյան