Դիանա Սողոմոնյան
Կրթություն
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին, բակալավր
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկայի բաժին մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2004 - 2013 թթ. Ավագ լաբորանտ՝ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր կենսաբանության ԳՀ լաբորատորիայում
2014 թ-ից առ այսօր Կրտսեր գիտաշխատող՝ ԵՊՀ Կենսաբաության ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայում

Կարդացվող դասընթացներ
Նորարարական տեխնոլոգիաները մանրէաբանական արտադրության մեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մանրէաբանություն(սննդի, բժշկական), կենսաֆիզիկա, կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաէներգետիկա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 - 2006 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (Redox sensing by bacteria: oxidizers, reducers, proton-coupled membrane systems and bacterial growth)` որպես ուսանող,
2015 - 2017 թթ. Միջազգային գիտական և տեխնոլոգիական կենտրոնի (International Science and Technology Center ISTC), #A -2089 (Effective Method for Monitoring Environmetal State in Post Radiation Period) դրամաշնորհում` որպես ենթախմբի համակարգող,
2016 - 2017 թթ. Նյու Յորքում գտնվող Հայկական ազգային գիտական և կրթական հիմնադրամի (Armenian National Science and Education Fund, ANSEF) գիտահետազոտական դրամաշնորհում (The Isolation and Investigation of Lactic Acid Bacteria from Armenian Farm Wines:The Combied Efffects of Electromagnetic Irradiation and SO2 on Isolated Bacteria)` որպես ղեկավար:

Լեզուներ
Անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ)

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաֆիզիկական ընկերությունների ասոցիացիայի (Eropean Biophysical Societies’ Association ( EBSA)) կազմում համահայկական կենսաֆիզիկական ասոցիացիայի անդամ,
Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of European Microbiological Societies, (FEMS)) կազմում Հայկական մանրէաբանական ընկերության անդամ,
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիայի (Federation of Eropean Biochemical Societies, (FEBS)) կազմում Հայկական կենսաքիմիական ընկերության անդամ,
Ամերիկյան մանրէաբանական ընկերության (American Society for Microbiology, (ASM)) անդամ:

Պարգևներ
2012 թ. խրախուսական մրցանակ «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի կողմից, «Պահանջում ենք գիտության ֆինանսավորման ավելացում» ֆեյսբուքյան նախաձեռնության շրջանակներում՝ ազդեցության գործակցով ամսագրում տպագրած հոդվածի համար,
2015 թ. մրցանակ «Երիտասար գիտաշխատող», Եվրոպական մանրէաբանական ընկերությունների ֆեդերացիայի կողմից՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht),
2015 թ. թիմային մրցանակ կենսավառելիքի ստացման նորարարական ծրագրի համար, Միացյալ ազգերի կազմակերպության տնտեսական զարգացման կազմակերպության կողմից (Biofuel Team Runner up, UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) Global Cleantech Innovation Programme for SMEs in Armenia),
2015 թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադարամի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ՝ FEMS-ի 6-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEMS 6th Congress, Netherlands, Maastricht,
2016 թ. FEMS-ի մրցանակ, ճամփորդական դրամաշնորհ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2016 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Ֆրանսիայում Թիրախային միկրոբիոտա 4-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (4th Congress of Targeting Microbiota (Paris France)),
2017 թ. ՀՀ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի (ԵԳԱԾ) կողմից շնորհվող երիտասարդ գիտնականների գիտական գործուղումների համար տրամադրվող ճամփորդական դրամաշնորհ՝ Իսրայելում FEBS-ի 42-րդ կոնգրեսին մասնակցության համար (FEBS 42th Congress, (Jerusalem, Israel))

d.soghomonyan@ysu.am
Դիանա Սողոմոնյան