Էլեոնորա Զաքարյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 19.12.1990
Ատենախոսության թեմա՝ «ԲՈՒՀ-ի դասախոսի հեղինակության հոգեբանական նախադրյալները»

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ դոցենտ
1981 - 1990 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս
1972 - 1980 թթ. ժամավճարով դասախոս, հոգեբանության ուսումնական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
1972 - 1976 թթ. արտադրությունից չկտրված ասպիրանտ
1970 - 1972 թթ. փիլիսոփայության կաբինետի վարիչ
2000 - 2008 թթ. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Տարիքային հոգեբանություն
Մանկավարժական հոգեբանություն
Ընդհանուր հոգեբանություն
Խաղի հոգեբանություն
Հաղորդակցման հոգեբանություն
Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա
Բուհական հոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
Տարիքային հոգեշտկման և հոգեախտորոշման մեթոդներ
Կրթության հոգեբանության հիմնահարցեր
Մանկության հոգեբանություն
Մանկան հոգեվերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի ձևավորումը և կրթական բարեփոխումները
Կրթություն և դաստիարակություն
Տարիքային ճգնաժամեր
Երեխա, դեռահաս և ընտանիք
Խաղ և սոցիալականացում
Կրթության կառավարում
Մանկական հոգեվերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 - 1998 թթ. Տոկունության ծրագիր (Edith Grotberg)
2000 թ. Հոգեբանական, հոգեբուժական ծրագիր փախստականների հետ, Առաքելություն Հայաստան
2002 - 2003 թթ. «Աղանդների ազդեցությունը անձի հոգեկան առողջության վրա», Հոգեբանության ամբիոն
2015 թ. Դասախոսություններ և տրենինգներ սիրիահայերի համար /սոցիալական հարմարում և հոգեբանական վերականգնում/, «Ամկոր» կազմակերպություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2007 թթ. ՀՊՄՀ 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ “International Council of Psychologists” /ICP/ Ամերիկյան միջազգային կազմակերպության իսկական անդամ

Պարգևներ
2014 ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

persona@ysu.am
Էլեոնորա Զաքարյան