Էմմա Խաչատուրյան
Կրթություն
1967 - 1973 թթ. Լենինգրադի պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, Լենինգրադ, Ռուսաստան

Աշխատանքային փորձ
1973 - 1979 թթ. ինժեներ ԿՏՀԿԲ, Երևան Հայաստան
1981 - 1984 թթ. ինժեներ, «Պոզիստոր» ԱՄ, ք. Աբովյան, Հայաստան
1988 - 2007 թթ. ԵՊՀ ԿՆևՍՖԳՀԼ գիտ. աշխատող
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոն, կրտսեր գիտ. աշխատող

Հիմնական հետազոտական նախնտրություններ / փորցագիտական ոլորտներ
• Կիսահաղորդիչների քիմիա
• Անոդային բարակ թաղանթներ
• Գազային սենսորներ
• Ֆոտոէլեկտրաքիմիական արևային էլեմենտներ

Ընթացիք հետազոտական նախնտրություններ
• Գազային սենսորներ ածխածնային նանոսենսորների հիման վրա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

sgohar@ysu.am
Էմմա Խաչատուրյան