Էմմա Սաղոյան
Կրթություն
1966 - 1967 ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետ, Ռուսաց լեզվի և գրականության բաժին
1967 - 1971 Տարտուի պետական համալսարան, Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2000 - մինչ այժմ ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ռուսաց լեզվի դասախոս/ Հումանիտար ֆակուլտետների ռուսաց լեզվի ամբիոն
1988 - 2000 ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ռուսաց լեզվի դասախոս արտասահմանցի ուսանողների և ասպիրանտների ամբիոն
1986 - 1988 ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ, ռուսաց լեզվի դասախոս
1975 - 1980 ԵՊՀ -ի հայագիտության կենտրոնի գրական կապերի գիտական կաբինետի ավագ լաբորանտ
1973 - 1974 Տարտուի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ռուս գրականության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1971 - 1973 Տարտուի պետական համալսարանի ստաժյոր

Հասարակական գործունեություն
1997թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Ռուս բանասիրության ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
էթնոլեզվաբանություն
Թարգմանության տեսություն
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, էստոներեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ Ռուս բանասիրության գիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ Արհեստակցական կազմակերպության անդամ
Էմմա Սաղոյան