ՖԵԼԻՔՍ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Կրթություն
1956 - 1962 թթ․ ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ. «Հայկական ժայռային մողեսների էկոլոգիաֆաունիստական ուսոմնասիորությունները», Սանկտ-Պետերբուրգ, 03/12/1969
կ.գ.դ. «Կովկասյան ժայռային մողեսների կուսածնության հիբրիդային առաջացաման թեորիան», Կիև, 10/10/1988

Աշխատանքային փորձ
1960 - 1962 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի լաբորանտ,
1962 - 1969 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի աագ լաբորանտ,
1969 - 1971 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1971 - 1979 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս
1979 - 1990 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ
1990 - 2019 թթ․ ԵՊՀ կենդանաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
2003 թ-ից մինչև 2014 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի կենդանաբանության ամբիոնի վարիչ, 2014 թ-ից մինչև 2021 թ. ԵՊՀ Կենսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի կենդանաբանության լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենդանաբանություն, Էկոլոգիա, Կենդանիների պահպանությւոն, Պարթենոգենեզ, պալեոզոոլոգիա, կենդանաաշխարհագրություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ֆինանասավորվող հիմնովինհետազոտություններ, 1998 թ․

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ի.Ի. Նիկոլսկու անվան հերպետոլոգիական գիտական ընկերություն

lacerta@ysu.am
(+374 10) 61-06-49
ՖԵԼԻՔՍ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ