Գաղթուհի Հանանյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
բարձրագույն

Գիտական աստիճան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1963 թ-ից առ այսօր

Կարդացվող դասընթացներ
Գրաբար, բարբառագիտության հիմունքներ, Հայերենի բարբառների համեմատական քերականություն, Կիլիկյան բարբառներ, Հայոց լեզվի պատմություն,

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն (գրավոր)
Գաղթուհի Հանանյան