Գագիկ Ասլանյան
Կրթությունը
1972 – 1977 թթ.Երևանի պետական համալսարան – Երևանի ժող.տնտեսության ինստիտուտ , «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն, տնտեսագետ-մաթեմատիկ որակավորում
1979-1985 թթ.ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտի ասպիրանտուրա ք. Մոսկվա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում

Աշխատանքային փորձ
2006 թ. – առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ համատեղությամբ
2006 թ. – առ այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, Ուսումնական գործընթացի տեղեկատվական ծառայության պետ, Կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2004 թ. – 2006 թ. ՀՀ Տարածքայինկառավարման նախարարություն, նախարարի տեղակալ
1999 թ. – 2003 թ. ՀՀ Ազգային ժողով, պատգամավոր, նախագահի տեղակալ
1990 թ. – 1999 թ. «Պլաստիկ» բաց բաժնետիրական ընկերություն, գլխավոր տնտեսագետ, տնօրենի տեղակալ
1985 թ. – 1990 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտաշխատող
1979 թ. – 1985 թ. ՍՍՀՄ ԳԱ Կենտրոնական տնտեսագիտամաթեմատիկական ինստիտուտ ք.Մոսկվա, ասպիրանտ
1977 թ. – 1979 թ. ՀՍՍՀ ԳԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող

Դասավանդվող դասընթացներ
Մենեջմենթ, Ռազմավարական կառավարում, Պետական և մունիցիպալ կառավարում, Պետական ռազմավարական կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հանրային տնտեսության կառավարում, Պետական տնտեսական քաղաքականություն, ռազմավարություն, Պետական կառավարում , մունիցիպալ կառավարում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ
Գագիկ Ասլանյան