Գագիկ Ավետիսյան
Կրթական կենսագրություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
2011թ. Երևանի պետական համալսարան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ ֆ.մ.գ. թեկնածու, «Աղմուկների կոչում ուսումասիրությունը բիոսենսորներում»

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից մինչ այժմ, Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Ալիքային պրոցեսների տեսության և ֆիզիկայի ամբիոնի, դասախոս
1986 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մեխանիկայի խնդիրների լուծում,
Վեկտորական և թենզորական հաշիվ դասախոսություն և գործնական,
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա դասախոսություն և գործնական
Դաշտի տեսություն, էլեկտրոդինամիկա,
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով,
Համակարգչային պրակտիկում(Turbo pascal, C++)
Ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծում Մաթլաբ-ով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աղմուկները SiC խառնուրդներում, աղմուկները կենսասենսորներում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչի իմացություն
MS Office, C++, Mat lab, Photoshop

avetisyan.gagik@ysu.am
Գագիկ Ավետիսյան