Գագիկ Ավետիսյան
Կրթական կենսագրություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային և հետազոտական կենսագրություն
2001 - մինչ այժմ ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, դասախոս
1986 - 2001 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ
1980 - 1983 թթ. ԵՊՀ, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ

Ակադեմիական դասընթացներ/Դասավանդական և նախապատրաստական փորձառույթներ
գործնական և լաբորատոր պարապմունքներ
Կիրառական խնդիրների լուծում համակարգչով
Համակարգչային պրակտիկում
Ռադիոֆիզիկայի խնդիրների լուծում համակարգչով
Ատոմի և միջուկի ֆիզիկա

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն` լեզվակիր, ռուսերեն` ազատ, անգլերեն` բառարանի օգնությամբ

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Կիսահաղորդիչներ և կենսաֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Աղմուկները SiC խառնուրդներում, աղմուկները կենսասենսորներում

Այլ հմտություններ
«Հայկական խոհանոցի» վարպետ

Այլ հետաքրքրության ոլորտներ և հետազոտություններ
Գեղանկարչություն, երաժշտություն
Գագիկ Ավետիսյան