Գագիկ Պետրոսյան
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժմ, ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 - ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Կոնֆլիկտի հոգեբանություն, Ընդհանուր հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության տեսություն, պատմություն, մեթոդաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Գագիկ Պետրոսյան