Գագիկ Թումանյան
Կրթություն և գիտական աստիճաններ
2014 - 2017 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2012 - 2014 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա,
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, բակալավրատ ,

Մասնագիտական գործունեություն
2017 թ.-ից ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դասախոս

Դասընթացներ
Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքում
(բակալավրի դասընթաց)
Քաղաքական սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Կառավարման սոցիոլոգիա (բակալավրի դասընթաց)
Սոցիոլոգիայի պատմություն (բակալավրի դասընթաց)

Դրամաշնորհներ
2013 - 2015 թթ. Վերլուծաբան, «Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառման առանձնահատկությունները» ԵՊՀ, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում», Թբիլիսի,Վրաստան, Հոկտեմբերի 23-27
2017 թ. «Միգրացիոն ուսումնասիրությունների խթանումը բարձրագույն կրթության շրջանակներում» , Ալիկանտե, Իսպանիա, Մայիս 14-18
2016 թ. «Անվտանգության հիմնախնդիրները ժամանակակից հասարակություններում», Հայաստան, Ծաղկաձոր, Սեպտեմբեր 29-Հոկտեմբեր 2
2016 թ. «Անվտանգության հիմնահարցերը և խաղաղության կառուցակցումը»,
միջազգային ամառային դպրոց, Ղրղստան , Օշ, Սեպտեմբեր 10-16

Գիտական հետաքրքրություններ
Քաղաքական սոցիոլոգիա, քաղաքացիական հասարակության տեսություններ, միգրացիայի սոցիոլոգիա , կառավարման սոցիոլոգիա

Համակարգչային հմտություններ
MS Office, Internet, Nvivo, Photoshop, Corel Draw

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, Ռուսերեն
Գագիկ Թումանյան