Գայանե Անանյան
Կրթություն
1978 - 1983 թ-ին ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
2007 թ. Ֆիզ. – մաթ. գիտ. թեկնածու (03.00.02 - Կենսաֆիզիկա) – «Կենտրոնական մետաղի դերը ԴՆԹ-ի հետ ջրալույծ մետաղապորֆիրինների կոմպլեքսառաջացման դեպքում» Երևանի Պետական Համալսարան, Դոցենտ, Դ № 02786:

Աշխատանքային փորձ
1983 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիակայի ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի Մոլեկուլային ֆիզիակայի ամբիոնի գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ «Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ «Կառուցվածքային Կենսաֆիզիկա» միջֆակուլտետային գիտահետազոտական լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մոլեկուլային ֆիզիկայի պրակտիկում – ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների բակալավրիատի 1 կուրս
Կենսապոլիմերների հետազոտման մեթոդներ – ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի և Քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԴՆԹ-ի ջերմակայունության և կոնֆորմացիայի հետազոտությունը պոտենցիալ հակաուռուցքային պրեպարատների` Pt- պարունակող կոմպլեքսներ, պորֆիրիններ և մետաղապորֆիրիններ, հետ կոմպլեքսառաջացման դեպքում միջավայրի տարբեր պայմաններում (pH, իոնական ուժ):

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2015 - 2017 թթ. 5T-1F054
2002 - 2007 թթ. ISTC #A-301.2
2011 - 2013 թթ. 11РБ-017
2013 – 2015 թթ. 13-1F094

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

angay@ysu.am
Գայանե Անանյան