Գայանե Ավետիսովա
Կրթություն
ՈՒսանող՝
Երևանի պետական համալսարան,
կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժին
Որակավորում՝
Կենսաքիմիա

Գիտական ստիճան
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ L-վալինի բարձրակտիվ շտամ-պրոդուցենտների ստացումը
Brevibacterium flavum տեսակի մանրէներից՝ արդյունաբերական պայմաններում L-վալինի կենսասինթեզի տեխնոլոգիան

Աշխատանքային փորձ
2017 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի ֆարմացիայի ինստիտուտի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ
2016 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի Ֆարմքիմիայի և ֆարմակագնոզիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2015 թ. Երևանի պետական համալսարանի Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի դեղագիտության ամբիոնի ասիստենտ,
2010 թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ առաջատար գիտաշխատող,
2008 - 2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի առաջատար գիտաշխատող,
2008 թ-ից մինչ օրս Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար,
2006 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դեղագործական քիմիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2010 թ-ից մինչ օրս «ՍԻՍ-95» ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն,
2005 - 2009 թթ. «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի գիտական քարտուղար,
2005 - 2007 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ ավագ գիտաշխատող,
1999 - 2001 թթ. «Կենսատեխնոլոգիա» ԳՀԻ ՓԲԸ մարքեթինգի բաժնի վարիչ,
1994 - 2004 թթ. «Արմբիոտեխնոլոգիա» գիտաարտադրական միավորման գիտաշխատող,
1987 - 1993 թթ. Ամինաթթուների գիտահետազոտական տեխնոլոգիական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կենսատեխնոլոգիա, մանրէաբանություն, գենետիկա

Կարդացվող դասընթացներ
Կենսատեխնոլոգիա

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսատեխնոլոգիայի 018 մասնագիտական խորհրդ,
Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
Միկրոբիոլոգիական եվրոպական կազմակերպության ֆեդերացիա,
ՀՀ ԳՆ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության բույսերի պաշտպանության միջոցների գրանցման հանձնաժողով:

Պարգևներ
2006 թ.՝ «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ պատվոգիր,
2006 թ.՝ ՀՀ Առևտրի և տնտեսական զարգացման նախարարության պատվոգիր,
2013 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ գովեստագիր

Դրամաշնորհներ
Չինաստանի Սինցզյան նահանգի Գյուղատնտեսական գիտությունների ակադեմիայի Մանրէաբանական կիրառական գիտահետազոտական ինստիտուտի և «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ միջև գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների պայմանագիր (2001-2004 թթ.),
ՄԳՏԿ #А-683 (2002-2005 թթ.),
0590 (2005-2007 թթ.),
465 (2008-2010 թթ.),
ՄԳՏԿ #A-1677 « (2009-2012 թթ.),
ՄԳՏԿ #А-1868 « (2010-2012 թթ.)
ՀԲ16-15 (2017-2019 թթ.)

Համակարգչային հմտություններ
Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

avetisovagayane@ysu.am
Գայանե Ավետիսովա