Գայանե Դանիելյան
Կրթություն
1980 – 1985 թթ. Բանասիրական ֆակուլտետի Ռոմանագերմանական բաժին (անգլերեն լեզու), ԵՊՀ (բանասերի, թարգմանչի, ուսուցչի որակավորմամբ)
2005 – 2007 թթ. Հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
2005 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ
2009 թ. Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
2008 թ. «Լեզվաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրն անգլերենի բանասիրական ուղղվածությամբ դասընթացում», մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի վկայագիր, ՀՀ ԲՈՀ

Մասնագիտական գործունեություն
2009 թ–ից ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 – 2009 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս
1991 – 1993 թթ. Երևանի թիվ 142 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի
1985 – 1991 թթ. Երևանի թիվ 135 միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)
Գայանե Դանիելյան