Գայանե Ղազարյան
Կրթությունը
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի, ասպիրանտուրա
1997 թ. ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում, ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ:
Ատենախոսությունը «Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված որոշ ոչ գծային հավասարումների կառուցւմն ու ուսումնասիրումը», գիտական ղեկավար` պրոֆ. Ա. Հովհաննիսյան
2006 թ. դոցենտի գիտական կոչման շնորհում մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեությունը
2006 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես ասիստենտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ հաշվողական կենտրոնում որպես ավագ ինժեներ մաթեմատիկոս
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում որպես ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1997 -ից Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
1994 - 2005 Մաթեմատիկական անալիզ
2000 -ից Դիսկրետ մաթեմատիկա
2006 -ից Դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված դիֆերենցյալ հավասարումներ
Խմբերի վերլուծություններ և դասակարգումներ մասնակի դիֆերենցյալ հավասարումների համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nareh@ysu.am
Գայանե Ղազարյան