Գայանե Գիրունյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2012թ. դոցենտի գիտական կոչում (լեզվաբանություն մասնագիտությամբ)
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ դոկտորանտ (երկու տարով)
2005թ. բանաիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ ԲՈՀ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանա-գերմանական լեզուներ և գրականություն մասնագիտությամբ (անգլերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2006թ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2006 թթ. ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1987 - 1991 թթ. Ռադիոֆիզիկական չափումների համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, ինժեներ-թարգմանիչ

Դասավանդվող դասընթացներ
Տեսական`Բառագիտություն, Իմաստաբանություն (մագ.), Տեքստի լեզվաբանություն (մագ.)
Գործնական` Հիմնական օտար լեզու (անգլերեն), Ակադեմիական անգլերեն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Մեծ Բրիտանիա

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Տեքստի լեզվաբանություն, բանասիրական հերմենևտիկա, ոճագիտություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, բառագիտություն

Հասարակական գործունեություն
2005թ. Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ
2005թ. Անգլիագիտական հետազոտությունների հայկական հանդեսի խմբագիր

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (բառարանով)
Գայանե Գիրունյան