Գայանե Կիրակոսյան
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Գյումրու, Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մակավարժական ինստիտուտ, մաթեմատիկայի բաժին
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ի գիտական գրադարան՝ հաշվողական սեկտորի վարիչ
2002 - 2012 թթ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն՝ դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մանկավարժության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Մանկավարժության տեսություն» բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1)
Գայանե Կիրակոսյան