Գայանե Օռկուսյան
Կրթություն
1989-1994թ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2001-2005 թթ. Մոսկվայի ՊԿՀ N 399 ուսուցիչ
2006 թ. - ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի լաբորանտ
2009 թ. - ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն
Գայանե Օռկուսյան