Գայանե Փարսադանյան
Կրթություն
1984 - 1989 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, դիպլոմ N013436

Գիտական աստիճան
կ.գ.թ., «Հողերի բնութագրման համար ֆերմենտային ակտիվությունների
կինետիկայի ուսումնասիրության նշանակությունը հիմնային ֆոսֆատազի օրինակով», 15.04.2008 թ., Գ.00.04 Կենսաքիմիա մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ասիստենտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2008 թ-ից մինչ այժմ` ավագ լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1989 - 2008 թթ. լաբորանտ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ», «Հողերի էրոզիա», «Մարդկային զարգացման հիմունքներ», «Էկոլոգիա և ռացիոնալ բնօգտագործում», «Ագրոկենսաբազմազանություն, կենսատեխնոլոգիա, կայունություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոլոգիա և բնության պահպանություն, հողերի քիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1999 - 2001 թթ. PROGECT-MNTC
2004 թ. Միջազգային ամառային դպրոցի մասնակից «Էկոլոգիա և բնության պահապանություն»
59340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Կրթական դրամաշնորհներ
2010 թ. մինչ այժմ` 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակում, ԵՊՀ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gparsadanyan@ysu.am
Գայանե Փարսադանյան