Գայանե Պողոսյան
Կրթություն
1978-1963. Երևանի պետական համալսարան (լրիվ կուրսը), կենսաֆիզիկայի բաժին, կենսաբանական ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմ)
1986-1989. Ասպիրանտուրա, կենսաֆիզիկայի բաժին, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
1994. կենսաֆիզիկա (03. 00. 02) կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հեպատոցիդների կորիզաթաղանթների լիպիդների գերօքսիդային օքսիդացման ուսումնասիրություն», ՀՀ ԲՈՀ

Աշխատանքային փորձ
1983-1990. լաբորանտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1990-1997. կրտսեր գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1997-2003. գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2001-2006. ասիստենտ (համատեղությամբ), բժշկության պատմության ամբիոն, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան 2006-2008. դոցենտ, (համատեղությամբ), բժշկության պատմության ամբիոն, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան,
2003-ից մինչ օրս- գիտաշխատող, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2010-ից 2014-ասիստենտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2014-մինչ օրս դոցենտ, կենսաֆիզիկայի ամբիոն, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Բժշկական կենսաֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թաղանթների կենսաֆիզիկա, լիպիդների ազատ ռադիկալային օքսիդացում, դեղաբույսերի հակաօքսիդանտային ազդեցության մեխանիզմներ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (ազատ), անգլերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)
Գայանե Պողոսյան